Project Goosebumbs

Debriefing

 

“Hoe kun je d.m.v. voice control laaggeletterden ondersteunen in het gebruik van de Marktplaats app om deze zo inclusief mogelijk te maken?”

Team Goosebumbs

Team Goosebumps is een divers team bestaande uit vijf studenten, ieder met zijn eigen kwaliteiten! Terwijl Feline en Fabian van Avans Hogeschool komen volgen Ricardio, Jordi en Tristan hun opleiding op de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast volgen Jordi en Tristan in tegenstelling tot de CMD’ers de opleiding informatica, een echte mengelmoes dus!

Project Goosebumbs

Fabian Strien

Interaction Designer

Project Goosebumbs

Feline Hu

Interaction Designer

Project Goosebumbs

Tristan Kirwan

User Researcher

Project Goosebumbs

Jordi Suijkerbuijk

Prototyping & Technologies

Project Goosebumbs

Ricardio de Penning

Visual Design

Research Fase

In de research fase van het project hebben wij ervoor gekozen om eerst de belangrijkste aspecten van ons project op een rijtje te zetten. Vervolgens hebben wij het onderwerp verdeeld onder de teamgenoten en onderzoek gedaan over de verschillende onderwerpen.
Bekijk onderzoeksrapport

Visuele beperkingen en internetgebruik

 

Tijdens het onderzoeken merkten we al snel dat de oorspronkelijke doelgroep, mensen met een visuele beperking en laaggeletterden, extreem breed was. Uit het onderzoek bleek ook dat de verschillende beperkingen ieder zijn eigen problemen en oplossingen hadden. Wat voor de ene beperking juist een oplossing was, zou voor een andere beperking een probleem kunnen vormen. Aan het eind van de research fase hebben wij overwogen welke beperking het meeste baat zou kunnen hebben bij een verbetering van de situatie en als resultaat hebben wij onze doelgroep verscherpt tot alleen laaggeletterden.

Interactie spraakbesturing

 

Uit het onderzoek betreft interactie met spraakbesturing bleek al snel dat het gebruik van Voice User Interfaces uitdagingen heeft. Zo is er een gebrek aan Voice Interface Guidelines. Bijvoorbeeld de nauwkeurigheid van spraakherkenning en de vindbaarheid op een Interface. Tijdens het ontwikkelen van het prototype hebben we naar dit onderzoek gerefereerd. De belangrijkste conclusie die we hebben getrokken uit de Use cases in Nederland is dat Voice Assistants vrijwel niet worden gebruikt om aankopen te doen.

Voice interface design

 

Om ervoor te zorgen dat onze concepten en prototypes zo makkelijk mogelijk aan te leren zijn en zoveel mogelijk lijken op bekende situaties voor de gebruiker, hebben wij ook onderzoek gedaan naar hoe voice interfaces vaak worden gedesigned. Zo hebben we enkele elementen en inzichten opgedaan die vaak voorkomen bij het gebruik van een voice interface zoals: het gebruik van visuele geluidsgolven, een knop om de spraakfunctie aan te roepen en suggesties op basis van resultaten. Het onderzoeken van deze elementen heeft ons tijdens het uitwerken van onze concepten en prototypes geholpen in het stroomlijnen van ons product.

Research over Techniek

 

Uit het technisch onderzoek bleek dat de toepassing spraakherkenning wel mogelijk is maar op dit moment nog niet veel wordt gebruikt op het web. In het geval van de spraakherkenning op Marktplaats is het huidige stadium van spraakherkenning voldoende hoewel voor een goed werkende versie van de filters wel een complexe AI of machine learning toepassing ingezet zal moeten worden, aangezien Marktplaats gebruik maakt van verschillende complexe filters om data te filteren.

Project Goosebumbs
Deskresearch

 

Om erachter te komen uit wat voor personen onze doelgroep bestaat en wie hieronder vallen zijn wij gestart met deskresearch waarbij wij onze doelgroep hebben gedefinieerd.Na een uitbundig onderzoek zijn wij erachter gekomen dat er veel verschillende soorten beperkingen zijn waar mensen op marktplaats moeite mee hebben. Binnen deze doelgroep hebben we gekozen om ons af te bakenen tot de doelgroep laaggeletterden, omdat wij denken dat deze groep het meeste baat hebben bij een verbetering.

Fieldresearch

 

Om de doelgroep laaggeletterden beter te begrijpen in hun achterliggende gedachtes hebben we laaggeletterden benaderd voor een interview. In de huidige situatie met het coronavirus hebben we bewust de keus gemaakt om op afstand in contact te komen met de doelgroep. Door middel van telefoongesprekken in de vorm van interviews hebben we meer grip kunnen krijgen in de empathie van de doelgroep. Met daarbij de expert-sessie, hebben we nog een stap gezet om dichterbij de mensen te komen.

Expert sessie

 

Voor het opstellen van een correct en gedetailleerd persona hebben wij gezocht naar een expert die ons kan helpen met het vormen van een persona. Tijdens de expert-sessie heeft de expert ons geholpen met het krijgen van inzichten in de pijnpunten van onze doelgroep. Op basis van deze inzichten en de andere onderzoeken hebben we dan ook een persona opgesteld.

 

Afbeelding bron

Ideation Fase

De inzichten van de onderzoeksfase en de verdieping in de pijnpunten van de doelgroep hebben de basis gelegd voor de concepten. Uit de persona laaggeletterden kunnen we concluderen dat er een gebrek is aan een onderzoekende houding. Het is daarom voor ons een noodzaak om te kijken naar de digitale gebieden onder digitale vaardigheden. We streven ernaar om de 3 gebieden die op dit momenten nodig zijn om de Marktplaats app voldoende te kunnen gebruiken zo laag mogelijk te houden voor de doelgroep. Dit is te behalen door herkenbaarheid, lineaire volgorde en een balans in beeld en tekst.

Project Goosebumbs
Informatie zoeken

 

De overzicht van filters op de Marktplaats app komt niet overeen met de ervaringen en verwachtingen van de doelgroep. Hiervoor biedt een lineaire filter een uitweg, waarin verschillende kenmerken één voor één aan bod komen. Op deze manier houden gebruikers het overzicht en is de informatie behapbaar.

 

Project Goosebumbs
Informatie verwerken

 

Na het opzoeken van informatie, weten de gebruikers niet hoe ze een overweging en/of in actie kunnen komen. Denk hierbij aan de beoordeling van zoekopdrachten en de hoeveelheid informatie dat op ze af komt. In onze Use Case zijn we tot een concept gekomen waar vergelijken van advertenties op de Marktplaats app een natuurlijke interactie flow stimuleert onder de gebruikers.

Project Goosebumbs
Digitaal communiceren

 

Op het platform Marktplaats is digitaal communiceren tussen een koper en verkoper van een product cruciaal. Onze doelgroep ervaart communiceren als een struikelblok. Daarnaast hebben ze moeite met het gebruik van digitale apparaten. Daarvoor is een Voice Assistant de intuïtieve manier om de communicatie gebruiksvriendelijk en makkelijk te laten verlopen.

 

Project Goosebumbs

Realisation Fase

Aan de hand van de concepten hebben wij samen met Hike One besloten om deze samen te voegen met het Voice Assistant als uitgangspunt. Daar zagen we als team Goosebumbs en Hike One de meeste toegevoegde waarde in. We hebben twee prototypes in Adobe XD en als ondersteuning voor beide een technisch prototype in Next.js ontwikkeld. De keus is genomen om zo goed als de werkelijkheid na te bootsen en de grenzen op te zoeken voor de aanbevelingen.

Prototype v1

 

Lanceer prototype

Testen

 

Omdat veel van de interactie design in combinatie met de doelgroep vrij nieuw is hebben wij ervoor gekozen om in deze fase van het project al te testen met de doelgroep. Door de COVID-19 pandemie was het voor ons erg moeilijk om in contact te komen met iemand die precies in onze doelgroep valt. Daarom hebben wij onze concepten getest met meerdere testpersonen die ieder enige mate van overlap hebben met de doelgroep. Zo hebben getest met personen die moeite hebben met lezen en schrijven, maar ook met personen die niet vaak gebruik maken van apps computers of telefoons. Wij hebben dan ook bijvoorbeeld bij de testpersonen die minder goed konden lezen en schrijven ons gefocust op tekstuele aspecten, terwijl wij ons bij andere testpersonen hebben gefocust op interactie met de app.

Vervolgstappen

 

Op basis van de resultaten van deze tests hebben wij ervoor gekozen om het concept betreft de voice-assistant verder uit te werken. We hebben hierbij rekening gehouden met de verbeterpunten voor het concept, maar ook met de aspecten die goed waren van de andere concepten.

Aan de hand van de testresultaten hebben we de volgende aanpassingen aangebracht:

 • Introductie slides
 • Vergelijkingslijst duidelijker gemaakt
 • De filter overlay is duidelijker gemaakt door middel van een nieuwe styling
 • Filter knop is duidelijker gemaakt
 • In de filter flow is zoveel mogelijk text weggehaald en vervangen door iconen om dit duidelijker te maken
 • Voorleesknop duidelijker gemaakt door een ander icoon
 • De templates bij het versturen van berichten naar verkopers is weggehaald aangezien onze testgebruikers dit niet begrepen, het gaf hierdoor ook geen meerwaarde.
Prototype v2

 

Lanceer prototype

Testresultaten

 

Uit de testresultaten van het tweede prototype bleek dat de veranderingen die we hebben doorgevoerd effectief waren. De onduidelijkheid over sommige aspecten van de app is vrijwel in elk geval weggenomen. Ten opzichte van de eerste versie zijn er veel verbeteringen gemaakt. Het aspect waarin de app nog het meest kan verbeteren is in de introductie slides.
Bekijk resulaten

Aanbevelingen

 

 • Op basis van de tweede testresultaten hebben we de volgende aanbevelingen voor de implementatie:
 • Balans in iconografie voor gebruiksvriendelijkheid
 • Onboarding voor vindbaarheid en gewenning
 • Laaggeletterden modus zorgt voor een nieuwe kennismaking
 • Inzetten van AI voor een kwalitatieve taalinteractie

Eindresultaat

Project Goosebumbs Project Goosebumbs Project Goosebumbs

Case Video

 

Achtergrondmuziek door Pschent

Dank aan
 

Daisy Hofstede & Hylke van Maaren Hike One · Antoine Hogenboom, Bruce Moerdjiman & Jasper Schelling Hogeschool Rotterdam · Ronny Wieckhardt All This · Hester Saakes Stichting Lezen en Schrijven · Nena van Kleef · COVID-19 RIVM #bedankt